Công bố NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

Chi tiết xem tại đây

The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the implementation of the method of issuing shares to pay dividends.

See details here

Tin Liên Quan