CÔNG BỐ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Bản thông báo phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2022

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about announcement of the Issuance of Shares to Pay Dividends 2022

Please see details here

Tin Liên Quan