Công bố thông tin bất thường về việc Ông Nguyễn Mạnh Tuyển – TVHĐQT kiêm Phó TGĐ, Kế toán trưởng qua đời

Kính thưa Quý cổ đông/ nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thành Đạt xin công bố Ông Nguyễn Mạnh Tuyển – TVHĐQT kiêm Phó TGĐ, Kế toán trưởng của công ty đã qua đời ngày 03/07/2021.

Chi tiết xem tại đây

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company would like to announce that Mr. Nguyen Manh Tuyen – Member of the Board of Directors cum Deputy General Director, Chief Accountant of the company passed away on July 3, 2021.

See details here

 

Tin Liên Quan