Công bố thông tin Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Board’s Charter and Resolution on the amendment of the charter

More details please download here.

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan