Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ sau phát hành cổ phiếu từ Nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Board’s Charter and Resolution on the amendment of the charter after the share issuance to increase equity capital from equity source.

More details please download here.

 

Tin Liên Quan