Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 21

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 09/08/2021.

Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce the change of the 21st Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on August 9, 2021.

For details, please see here.

Tin Liên Quan