Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư tài liệu về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Chi tiết xin vui lòng click vào đây.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty

Trân trọng kính báo!

Tin Liên Quan