CÔNG NHẬN CẢNG CẠN TÂN CẢNG HÀ NAM LÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TRONG NỘI ĐỊA

Gửi các nhà cổ đông/ nhà đầu tư

Bộ Tài chính vừa có quyết định công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Tân cảng Hà Nam.

Theo đó, công nhận cảng cạn Tân cảng Hà Nam là địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng XNK hàng hóa được thành lập trong nội địa thuộc Công ty CP Tân cảng – Đồng Văn Hà Nam tại KCN Đồng Văn III (thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Mã địa điểm là 28NJI01, tên địa điểm là Công ty CP Tân cảng – Đồng Văn Hà Nam, tên rút gọn trên hệ thống là ICD TANCANG DONG VAN do Chi cục Hải quan Hà Nam thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện quản lý.

Được biết, để được công nhận là địa điểm làm thủ tục hải quan trong nội địa, trước đó, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã kiểm tra, đối chiếu thực tế địa điểm tại cảng cạn Tân cảng Hà Nam. Theo đó, tổng diện tích địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng XNK hàng hóa Tân cảng Hà Nam có diện tích là 93.678m2. Trong đó, bao gồm khu vực bãi tập kết hàng hóa XNK, khu vực kiểm tra thực tế hàng hóa, khu vực tập kết phương tiện chờ kiểm tra hàng hóa, khu vực tạm giữ tang vật vi phạm và khu vực phụ trợ khác.

 

CBCC Hải quan Hà Nam hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Hiện nay đã hoàn thành xây dựng xong và đưa vào hoạt động văn phòng làm việc với diện tích 60m2, trong đó có 30m2 dành cho cơ quan Hải quan. Văn phòng làm việc cho cơ quan Hải quan đã được trang bị 1 màn hình hiển thị hình ảnh camera giám sát, máy tính nối mạng…

Địa điểm kiểm tra đã được bao quanh bởi hệ thống tường bao kiên cố, hàng rào lưới thép đảm bảo ngăn cách với khu vực xung quanh… đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan Hải quan, nơi kiểm tra hàng hóa, nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan theo quy định.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Nguồn baohaiquan.vn

[English version]

Dear Shareholders / Investors

The Ministry of Finance has just decided to admit ICD Tan Cang,Ha Nam as the location of customs clearance.

Accordingly, the recognition ICD Tan Cang which belongs to Tan Cang – Dong Van Ha Nam Joint Stock Company in Dong Van III Industrial Park (Dong Van town, Duy Tiên district, Ha Nam province)  is the place to carry out customs procedures at inland port of import and export of goods.

The location code is 28NJI01, the name of the location is Tan Cang – Dong Van Ha Nam JSC, the shortened name on the system is ICD TANCANG DONG VAN managed by Ha Nam Customs Department under Ha Nam Ninh Customs Department. .

ICD Tan cang Ha Nam was passed the examination and comparation with the actual location by Ha Nam Ninh Customs Department in order to admit the place to carry out customs procedures in the inland . Accordingly, the total area of ​​the site for customs clearance at the port of Tan Cang Ha Nam is 93,678m2, which includes areas of import and export goods yards, areas of actual goods inspection, areas for gathering means to inspect goods, areas for temporarily seizing material evidences and other auxiliary areas.

At present, ICD Tan cang has been completed and gone into operation with an working- office which has an area of 60m2, including 30m2 for customs authorities. The office for the customs office has been equipped with a screen to display images of surveillance cameras and networked computers …

The test site was surrounded by a system of solid walls, wire mesh fences to ensure separation from the surrounding area … to ensure working conditions for the customs office, the place to inspect goods and place of installation. set up customs inspection equipment according to regulations.

More details please download here.

Source: baohaiquan.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan