CTCP TÂN CẢNG-ĐỒNG VĂN HÀ NAM

Tên Công Ty

 • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG- ĐỒNG VĂN HÀ NAM
 • Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG- ĐỒNG VĂN HÀ NAM
 • Tên tiếng Anh: TAN CANG -DONG VAN HA NAM JOINT STOCK COMPANY
 • Tên viết tắt: TCHN

Địa chỉ liên lạc

 • Trụ sở chính: KCN Đồng Văn III, Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
 • Văn phòng giao dịch: Số 9, Đường Nguyễn Quốc Hiệu, P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, Hà Nam
 • Số điện thoại: 02253602022
 • Email: tchn@saigonnewport.com.vn
 • Website:http://www.saigonnewport.com.vn

Các mốc lịch sử quan trọng

 • Ngày thành lập: 22/07/2017
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
 • Dịch vụ cho thuê kho – bãi, kho ngoại quan, ICD
 • Cho thuê hạ tầng KCN
 • Dịch vụ khai thuê Hải quan
 • Khai thác các dịch vụ container
 • Vận tải nội địa và Quốc tế, Vận chuyển hàng hóa, container bằng đường sắt, đường bộ và thủy nội địa
 • Vận tải đa phương thức

 

NĂNG LỰC:

 1. Cơ sở hạ tầng, phương tiện, dịch vụ
  • TCHN có cơ sở hạ tầng KCN với ICD khép kín, đây là mô hình mới nhất tại Khu vực Hà Nam và vùng phụ cận, nên có thể cung cấp, hỗ trợ nhiều dịch vụ, thủ tục kịp thời, nhanh chóng cho các DN như lưu kho, lưu bãi hàng hóa, làm thủ tục Hải quan, đóng – rút, vận chuyển, phân phối… góp phần làm giảm chi phí cho các DN và tăng hiệu quả, lợi nhuận cho DN khi sử dụng dịch vụ, cơ sở hạ tầng ICD/ KCN tại TCHN.
  • Phương tiện, dịch vụ tại TCHN có đầy đủ trang thiết bị xếp dỡ, vận chuyển sẵn sàng đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng.
 2. Kinh nghiệm quản lý, khai thác ICD, kết nối DN, Cơ quan quản lý của Nhà nước, địa phương
  • TCHN là công ty thành viên (công ty con) của TCT Tân cảng Sài Gòn, đồng thời được sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác và chính quyền địa phương, tỉnh Hà Nam, nên TCHN phát huy được kinh nghiệm quản lý khai thác ICD và hạ tầng KCN, cũng như có mối quan hệ, kết nối chặt chẽ với các DN và cơ quan quản lý.
  • TCHN sẽ được trang bị hệ thống IT, phần mềm quản lý hiện đại, cùng đội ngũ CB –NV được huấn luyện đào tạo, có Kinh nghiệm quản lý, khai thác từ TCT hỗ trợ, góp phần đem lại sự tiện lợi, hiệu quả nhất cho khách hàng, doanh nghiệp.
 3. Hệ thống, chuỗi cung ứng dịch vụ
  Là thành viên trong hệ thống TCSG, nên TCHN được thừa hưởng các lợi thế về cảng biển, kho bãi, phương tiện và mối quan hệ trong toàn hệ thông, trải dài từ Nam ra Bắc, cũng như hỗ trợ từ các đối tác Nước ngoài, các vendor cung cấp dịch vụ khác.

[ENGLISH VERSION]

Company name

 • English name: TAN CANG -DONG VAN HA NAM JOINT STOCK COMPANY
 • Abbreviated name: TCHN

Address

 • Headquarters: Dong Van III Industrial Park, Thị Trấn Đồng Văn, Duy Tien District, Ha Nam Province
 • Transaction office: Số 9, Nguyễn Quốc Hiệu, P. Trần Hưng Đạo, TP. Phu Ly, Ha Nam
 • Phone number: 02253602022
 • Email: tchn@saigonnewport.com.vn
 • Website: http: //www.saigonnewport.com.vn

Established date: July 22, 2017

Business

 • Warehouse, bonding, ICD leasing services
 • Infrastructure leasing industrial park
 • Customs brokerage services
 • Exploiting container services
 • Inland and International Transportation, Transporting goods and containers by rail, road and inland water
 • Multimodal transportation

CAPACITY

 1. Infrastructure, facilities and services
 • TCHN has an industrial park infrastructure with a closed ICD. This is the latest model in Ha Nam area and surrounding areas, so it can provide and support many services and quick and prompting procedures for businesses. such as warehousing, customs procedures, closing – withdrawing, transporting, distributing …. As a result, the project will reduce costs for businesses and increase profits for businesses which uses services and facilities of ICD / IZ infrastructure in TCHN.
 • Services at TCHN are fully equipped with loading and transport equipment to meet the needs of customers.
 1. Experience in managing, exploiting ICD, connecting enterprises, State and local management agencies
 • TCHN is a member company (subsidiary) of TCT Saigon Newport Corporation, and is also cooperated closely with partners and local authorities in Ha Nam province. TCHN has been able to develop its management experience in ICD exploitation and industrial park infrastructure, as well as relationships, closely connected with businesses and management agencies.
 • TCHN will be equipped with IT system, modern management software, with a team of trained and trained staffs with experience in managing and exploiting from TCT to bring convenience and efficiency for its customers and businesses.
 1. System, service supply chain
  As a member of the TCSG system, TCHN inherits the advantages of ports, warehouses, facilities and relationships throughout the system, stretching from South to North, as well as support from foreign partners and vendors provide other services.

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan