Điều khoản bảo mật thông tin

Điều khoản bảo mật thông tin

Email này và bất kỳ tệp đính kèm nào (gọi chung là “Email”) có thể chứa thông tin bí mật, độc quyền hoặc có đặc quyền về mặt pháp lí. Nếu bạn không phải là người nhận Email được định trước, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách gửi lại e-mail, xóa Email, không tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc in bất kỳ thông tin nào có trong đó và không thực hiện hành động dựa trên bất kỳ phần nào của E-mail.

Mọi quan điểm thể hiện trong Email đều là quan điểm của người gửi. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt và các pháp nhân có liên quan không thể và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tuyên bố được đưa ra trong Email mà rõ ràng là thuộc về người gửi và không đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt hoặc bất kỳ pháp nhân nào có liên quan.

Các tuyên bố trong Email không nên được hiểu là một lời khuyên đầu tư, một lời đề nghị mua bất kỳ sản phẩm tài chính nào hoặc một xác nhận của một giao dịch. Hơn nữa, các thông có thể không đầy đủ hoặc không chính xác.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt và các đơn vị liên quan không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng E-mail. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt khuyên bạn nên kiểm tra vi rút trước khi mở hoặc sử dụng email.

TERMS & CONDITIONS

This email and any attachment (the “Email”) may contain confidential, proprietary or legally privileged information. If you are not the intended recipient of the Email, please notify us immediately by return e-mail, delete the Email, do not disclose, copy, use or print any information contained therein and do not take action in reliance on any part of the Email.

Any views expressed in the Email are those of the sender. Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company and its related entities cannot and do not accept liability for statements made in the Email which are clearly the sender’s own and not made on behalf of Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company or any of its related entities.

No statement in the Email should be construed as investment advice, as an offer to buy any financial product or as a confirmation of a transaction. Further, it may not be complete or accurate, hence should not be relied upon as such.

Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company and its related entities are not responsible for any loss or damage arising from or in connection with the use of the E-mail. Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company recommends that you subject the E-mail to your virus checking procedures prior to opening or using it.

Tin Liên Quan