DOANH THU TÂN CẢNG ĐỒNG VĂN TỪ NGÀY 10/4/2019 ĐẾN NGÀY 11/5/2019

Công ty Cổ phần Tân cảng Đồng Văn vừa công bố kết quả kinh doanh từ ngày 10/4/2019 đến ngày 11/5/2019.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tân cảng Đồng Văn ghi nhận doanh thu đạt 18.730.000 đồng. Chi tiết của Doanh thu xem tại đây.

[Eng Version]

Tan cảng Dong Van Joint Stock Company has just announced its business results from April 10, 2019 to May 11, 2019.

Accordingly, Tan Van Dong Van Joint Stock Company recorded revenue of VND 18,730,000. Details of Revenue see here.

Tin Liên Quan