DTD: CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

DTD: CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

Cụ thể ông Trần Việt Đức giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt từ ngày 28 tháng 03 năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

 

 

 

Tin Liên Quan