DTD được UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố các Báo cáo tài chính trong năm 2020

Trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư.

Ngày 09/03/2020, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt nhận được công văn chấp thuận gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính trong năm 2020.

Trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư được biết và cập nhật thông tin về tình hình tài chính của công ty theo thời gian mới được gia hạn theo quyết định này.

File đính kèm tại đây

[Translation]

Dear Our shareholder and investor,

On March 9, 2020, Thanh Dat Development Investment JSC received a written approval which was sent by SSC to extend the disclosure of financial statements in 2020

We would like to inform Our shareholders and investors the new schedule for information disclosure time under the SSC decision.

Attachment: download

Tin Liên Quan