Hà Nam xin ưu đãi đặc thù cho KCN hỗ trợ Đồng Văn III

(HQ Online)- UBND tỉnh Hà Nam vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị các chính sách ưu đãi cho khu công nghiệp hỗ trợ (KCNHT) Đồng Văn III  giống như các ưu đãi dành cho KCNHT Nam Hà Nội (hai KCN này cách nhau 10 km).

Khu công nghiệp Đồng Văn ở Hà Nam

Những ưu đãi Hà Nam đề xuất là được cho thuê đất trong thời hạn 70 năm; được miễn tiền thuê đất 20 năm kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa KCNHT Đồng Văn III vào hoạt động;

Hà Nam cũng đề xuất được áp dụng mức thuế ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Nam còn muốn được vay vốn ODA hoặc vốn vay thương mại ưu đãi để thực hiện thông qua bảo lãnh của Chính phủ Việt Nam để hạn chế áp lực khi sử dụng vốn tín dụng Nhà nước thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Nam cũng đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào KCNHT Đồng Văn III.

Đó là được thuê đất 70 năm; được áp thuế ưu đãi 10% trong 15 năm, được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án và miễn thuế nhập khẩu trong vòng 5 năm đối với hàng hóa nhập sản xuất của dự án (trong đó có vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được)…

Theo UBND tỉnh Hà Nam, việc tỉnh Hà Nam thành lập KCNHT Đồng Văn III và việc Nhà nước có chính sách ưu đãi đặc thù với KCNHT này là rất cần thiết.

Thực tế, theo một báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 3-2015, Thủ tướng Chính phủ mới chỉ cho phép thành lập một số KCN hỗ trợ, phân khu CNHT tại tỉnh Đồng Nai (Giang Điền, Nhơn Trạch 6 và An Phước) và tại Hà Nội (KCNHT Nam Hà Nội).Trong Tờ trình gửi Thủ tướng, Hà Nam cũng chưa dẫn được văn bản nào của Thủ tướng trực tiếp cho phép KCN Đồng Văn III theo mô hình KCNHT.

Ngoài ra, thực tế KCNHT Đồng Văn III theo đề xuất của Hà Nam chỉ cách KCNHT Nam Hà Nội có 10 km, một khoảng cách rất gần cho hai KCN giống nhau về mục tiêu.

Những ưu đãi Hà Nam “xin” cho KCN Đồng Văn III hầu như không khác gì những đề xuất trước đây UBND thành phố Hà Nội xin cho KCNHT Nam Hà Nội và được Thủ tướng đồng ý.

Tin Liên Quan