HNX: Nhận hồ sơ Đăng ký niêm yết của DTD

Trân trọng kính báo đến Quý cổ đông của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Ngày 26/07/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt
+ Tên tiếng Anh: Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company
+ Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
+ Điện thoại: 0226.3850936 Fax: 0226.3883136
+ Website: www.thanhdathanam.vn
+ Vốn điều lệ đăng ký: 200.000.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ thực góp: 200.000.000.000 đồng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp, kinh doanh bê tông thương phẩm, khai thác cát, dịch vụ bến xe…
+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt
+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 20.000.000 cổ phiếu`
Thông tin chi tiết xem tại công bố của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại link này.

Trân trọng thông báo!

Tin Liên Quan