Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền đăng ký, chuyển nhượng, mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

            Vào ngày 03/08/2022, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 222/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Hiện công ty đang tiếp tục triển khai các thủ tục thực hiện phát hành cổ phiếu.

Nhằm mục đích giúp các cổ đông nắm được tình hình đợt chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1, Công ty xin gửi tới các quý cổ đông các mốc thời gian quan trọng của đợt chào bán, đồng thời hướng dẫn cho Quý cổ đông cách thức tiến hành mua cổ phiếu.

Cụ thể như sau:

A. TIMELINE CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG TỶ LỆ 5:1

TTNội dung Thời gian thực hiệnGhi chú
1Ngày giao dịch không hưởng quyền27/09/2022Đã thực hiện
2Ngày đăng ký cuối cùng28/09/2022Đã thực hiện
3Các cổ đông hiện hữu tiến hành đăng ký và nộp tiền mua cổ phầnTừ 3/10/2022 đến hết ngày 25/10/2022Dự kiến
4Các cổ đông hiện hữu tiến hành chuyển nhượng quyền mua cổ phầnTừ 3/10/2022 đến hết ngày 19/10/2022Dự kiến
5Cổ phiếu được chào bán thêm chính thức được giao dịchĐầu tháng 12/2022Dự kiến

B. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.147.205 cổ phiếu
 • Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
 • Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 104 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là 104 :5 x 1 = 20,8 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:

+ Ông A được quyền mua thêm 20 cổ phiếu;

+ Phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ;

 • Chuyển nhượng quyền mua:

a) Thời hạn: Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 19/10/2022.

b) Cổ đông, nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng quyền mua chịu trách nhiệm tuân thủ quy định sau đây:

Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho bên thứ ba.,

 • Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 25/10/2022.
 • Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 19/10/2022

C. HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về thời gian, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1 như sau:

I. ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG ĐÃ LƯU KÝ CỔ PHIẾU

Quý Cổ đông làm thủ tục đăng ký thực hiện quyền, nộp tiền, chuyển nhượng quyền mua tại công ty chứng khoán nơi Quý Cổ đông mở tài khoản lưu ký và theo hướng dẫn của các công ty này.

Chú ý: Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch trước ngày giao dịch dự kiến tối thiểu 03 ngày làm việc.

Lưu ý: Cổ đông đã lưu ký thực hiện chuyển nhượng quyền mua làm theo mẫu dưới đây: https://www.mediafire.com/file/2ombm3d7z4lpw97/Mau-18-THQ.pdf/file

II. ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU

1.Cách thức đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt  – Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

2.Thủ tục đăng ký mua cổ phiếu

 • Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 25/10/2022.
 • Cách thức đăng ký mua cổ phiếu:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty hoặc qua bưu điện theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt  – Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

 • Hồ sơ đăng ký mua gồm:

– Đơn đăng ký mua cổ phiếu (mẫu đính kèm)

– Các tài liệu đính kèm theo Đơn đăng ký/ Đơn chuyển nhượng quyền mua

– Phương thức nộp tiền mua cổ phiếu (Chỉ áp dụng với cổ đông CHƯA LƯU KÝ)

Chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa sau:

– Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

– Số tài khoản: 48210002018686

– Mở tại: Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nam.

Nội dung nộp tiền:

Để thuận lợi cho việc tra soát, đề nghị Cổ đông ghi đúng cú pháp sau:

[Họ tên Cổ đông]_[Số CMND/ĐKDN]_DT [Số ĐT]_nộp tiền mua [số lượng] CP DTD

(VD: Nguyen Van A_0123456789012_DT 0987654321_nop tien mua 1000 CP DTD).

3.Thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

 • Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 19/10/2022.
 • Cách thức chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty hoặc qua bưu điện theo địa chỉ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt  – Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

 • Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua gồm:

– Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (theo mẫu đính kèm);

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân của cổ đông cá nhân chuyển nhượng quyền mua (theo mẫu đính kèm);

– Các tài liệu đính kèm.

 • Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
 • Bên nhận chuyển nhượng quyền mua thực hiện quyền mua như cổ đông quy định tại Mục 2 sau khi được xác nhận hoàn tất thủ tục nhận chuyển quyền mua.

4.Địa điểm công bố thông tin đợt chào bán:

Quý Cổ đông tìm hiểu thông tin về đợt chào bán trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ( www.ssc.gov.vn); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ( www.hnx.vn), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ( www.vsd.vn); Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (thanhdathanam.vn) ; Báo Đầu tư Chứng khoán ( www.tinnhanhchungkhoan.vn/thong-bao-bo-cao/) .

5.Trường hợp cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Điện thoại:

+ Phòng quan hệ cổ đông: 08.2742.3136

+ Mr Trí: 0976.062.266

Email: thanhdathn2010@gmail.com hoặc Quanhecodong.dtd@gmail.com

Lưu ý:

 • Trường hợp Đơn đăng ký mua cổ phiếu và/hoặc tiền mua cổ phiếu không được gửi/nộp đúng hạn theo thông báo thì cổ đông xem như đã không nhận quyền ưu tiên mua. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phiếu được quyền chào bán còn lại theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và theo quy định của pháp luật.
 • Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ phải thực hiện đăng ký giao dịch và công bố thông tin về việc giao dịch trước ngày dự kiến giao dịch tối thiểu 03 ngày theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

 Trân trọng thông báo./.

Các tài liệu đính kèm:

Mẫu Đăng ký mua

Mẫu Chuyển nhượng quyền mua (Đối với cổ đông chưa lưu ký)

Mẫu chuyển nhượng quyền mua (Đối với cổ đông đã lưu ký)

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân của cổ đông cá nhân chuyển nhượng quyền mua

 

Tin Liên Quan