Các dự án đầu tư vào tỉnh Hà Nam

Danh mục dự án đầu tư vào tỉnh Hà Nam theo thống kê của Trung tâm xúc tiến đầu tư Phía Bắc – Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết nguồn tại: http://ipcn.mpi.gov.vn/Home/NewsDetail.aspx?CatId=45&id=660

 

STT Tên Dự Án Địa Điểm Mục Tiêu Quy Mô Hình Thức
Đầu Tư
Tổng Vốn
Đầu Tư
Tỉnh Lĩnh Vực
Tỷ VNĐ Triệu USD
1

Hạ tầng Khu công
nghiệp phụ trợ Đồng Văn III

Huyện Duy
Tiên
Thu hút các
doanh nghiệp sản xuất phụ trợ
diện tích 300ha Đầu tư
trực tiếp
1800 90 Hà Nam Hạ tầng khu công nghiệp
2

Nhà máy nước Sông Hồng

Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Đầu tư xây dựng
nhà máy sản xuất nước sạch cung cấp cho thị trấn Đồng Văn, thị trấn Hoà Mạc và các Khu Công nghiệp Đồng Văn I, II, III, Khu CN Hoà Mạc
Diện tích 70ha,
công suất 100.000 m3/ngày đêm
Đầu tư
trực tiếp
420 21 Hà Nam Hạ tầng đô thị
3

Hạ tầng Khu Công
nghiệp Kim Bảng

Huyện Kim
Bảng, tỉnh Hà Nam
Thu hút các
nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất.
300ha Đầu tư
trực tiếp
1800 90 Hà Nam Hạ tầng khu công nghiệp
4

Hạ tầng Khu Công
nghiệp Liêm Cần-Thanh Bình

Huyện
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Thu hút các
nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất.
200ha Đầu tư
trực tiếp
1200 60 Hà Nam Hạ tầng khu công nghiệp
5

Hạ tầng Khu Công
nghiệp Liêm Phong

Xã Liêm
Phong, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Thu hút các
nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất các ngành Công nghiệp.
200ha Đầu tư
trực tiếp
1200 60 Hà Nam Hạ tầng khu công nghiệp
6

Dự án nhà máy sản
xuất pin mặt trời

Các Khu
Công nghiệp tỉnh Hà Nam
Xây dựng cơ sở
sản xuất pin mặt trời
Đầu tư
trực tiếp
500-1000 25-50 Hà Nam Công nghiệp
7

Dự án ĐT Trường 
đại học Chuyên ngành kỹ thuật

Khu đô thị 
Đại học huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Giáo dục và đào tạo Thu hút các 
trường Đại học vào Khu đô thị Đại học (cấp vùng). Diện tích 1.000ha
Đầu tư 
trực tiếp
Phụ 
thuộc vào quy mô xây dựng
Phụ 
thuộc vào quy mô xây dựng
Hà Nam Hạ tầng giáo dục đào tạo
8

Khu vui chơi giải trí dưới nước

Khu du lịch Tam Trúc Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam Xây dựng khu vui chơi giải trí diện tích 500ha Đầu tư trực tiếp 500 25 Hà Nam Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch
9

Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng

Thành phố Phủ Lý Quy mô 200 gường, bệnh viện cấp vùng Đầu tư trực tiếp 250 12.5 Hà Nam Hạ tầng y tế
10

Xây dựng bệnh viện sản, nhi

Thành phố Phủ Lý Quy mô 200 giường, bệnh mạng cấp vùng Đầu tư trực tiếp 250 12.5 Hà Nam Hạ tầng y tế
11

Khách sạn 4-5 sao

Thành phố Phủ Lý Quy mô khách sạn 4-5 sao Đầu tư trực tiếp 450 22.5 Hà Nam Hạ tầng thương mại
12

Nhà máy sản xuất bột nhẹ (caco3) chất lượng cao

Huyện Thanh Liêm, Kim Bảng Quy mô công suất 20.000-30.000 tấn/năm Đầu tư trực tiếp Theo quy mô công suất Theo quy mô công suất Hà Nam Công nghiệp

 

Tin Liên Quan