Miễn nhiệm chức vụ PGĐ đối với ông Phạm Văn Bống

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo!

Sau khi tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của Phó Giám đốc Phạm Văn Bống vì lý do sức khỏe. Ngày 10/01/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tiến hành họp HĐQT thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Phạm Văn Bống.

Mọi công tác do ông Bống đang đảm nhiệm sẽ được bàn giao cho người khác phụ trách.

Trân trọng kính báo đến Quý cổ đông/ các nhà đầu tư/ Các đối tác và khách hàng được biết để liên hệ công tác khi có công việc liên quan

Chi tiết thông báo tại đây!

Tin Liên Quan