Nghị quyết HĐQT số: 06/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2019

DTD: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 06/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2019 về việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

Tin Liên Quan