Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 90/2020/DTD/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2020 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Resolution of the Board of Directors No. 90/2020/DTD/NQ-HĐQT dated June 30, 2020 on approving the implementation of the plan to issue shares to increase share capital from equity sources.

Download here!

Tin Liên Quan