NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CHỐT QUYỀN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC 2022 VÀ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG TỶ LỆ 5:1

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 và ngày cuối cùng thực hiện mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1.

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about the record date of the list shareholders entiled for share dividends and the subscription of share offered to public shareholders

Please see details here

Tin Liên Quan