Nghị quyết HĐQT về chốt ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 và Thông báo phát hành

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 là ngày 31/10/2023.

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about the record date of the list shareholders entiled for share dividends 2022 is October 31st, 2023

Please see details here

Tin Liên Quan