Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.

Chi tiết nghị quyết được đăng tải tại đây.

Trân trọng

Tin Liên Quan