Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Nghi quyết HĐQT số 156/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lưạ người lao động năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat announced the BOD’s Resolution no. 156/2022/NQ-HĐQT to accept the ESOP and the registry document for share issuance in 2022.

Details click here

Tin Liên Quan