Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

Kính thưa Quý cổ đông/ Nhà đầu tư

Ngày 15/07/2021, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt đã thống nhất bầu bà Dương Thị Thu Hiền làm kế toán trường.

Chi tiết xem tại đây.

Dear Shareholders/Investors

On July 15, 2021, the Board of Directors of Thanh Dat Investment and Development JSC agreed to elect Ms. Duong Thi Thu Hien to be the school accountant.

See details here.

Tin Liên Quan