Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho công ty.

Chi tiết xem tại đây.

The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the selection of PKF Vietnam Co., Ltd. as the audit unit for the company.

See details here.

Tin Liên Quan