Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 cho công ty.

Chi tiết xem tại đây.

The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the selection of ASCO Auditing Co., Ltd. as the audit unit iin 2023 for the company.

See details here.

Tin Liên Quan