NQ HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin về việc Thành lập Công ty con sở hữu 100% vốn: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt.

Nghị quyết HĐQT được đính kèm trong file tải tại đây.

Trân trọng

Tin Liên Quan