Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam

Ngày 04 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số: 1678/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan