Tân Cảng – Đồng Văn đi vào hoạt động

Cảng cạn Tân Cảng – Đồng Văn có đơn vị quản lý là CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam, Công ty Thành Đạt sở hữu: 39% đã chính thức đi vào hoạt động ngày 1/5/2019. Với công suất: 37.000 TEU/năm và mục đích cung cấp các dịch vụ:

 • Dịch vụ cho thuê kho- bãi, kho ngoại quan, ICD
 • Cho thuê hạ tầng KCN
 • Dịch vụ khai thuê Hải quan
 • Khai thác các dịch vụ container
 • Vận tải nội địa và Quốc tế, Vận chuyển hàng hóa, container bằng đường sắt, đường bộ và thủy nội địa
 • Vận tải đa phương thức

Cảng cạn Tân Cảng – Đồng Văn có các đặc điểm như sau:

 1. Về vị trí địa lý
  • Có vị trí địa lý nằm sát trục đường bộ Quốc lộ 1A và đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ – Ninh Bình.
  • Có thể kết nối với đường sắt Bắc – Nam, cách ga Đồng Văn – Hà Nam khoảng 500 m.
  • Có thể kết nối với đường thủy nội địa, qua cảng Yên Lệnh – Hà Nam, với khoảng cách 8 Km
  • Cách Sân bay Quốc Tế Nội Bài khoảng 70Km, cách cảng nước sâu Lạch Huyện – Hải Phòng khoảng 125 Km.
  • Có vị trí giáp ranh với Thủ đô Hà Nội và trung tâm kết nối Khu kinh tế trọng điểm phía Bắc với khu vực Thanh Hóa- Nghệ An.
  • Có vị trí nằm trong địa điểm các KCN phát triển nhất Hà Nam và Nam Hà Nôi (với tỷ lệ lấp đầy bình quân các KCN trên 80%).
 2. Năng lực
  1. Cơ sở hạ tầng, phương tiện, dịch vụ
   • Có cơ sở hạ tầng KCN với ICD khép kín, đây là mô hình mới nhất tại Khu vực Hà Nam và vùng phụ cận, nên có thể cung cấp, hỗ trợ nhiều dịch vụ, thủ tục kịp thời, nhanh chóng cho các DN như lưu kho, lưu bãi hàng hóa, làm thủ tục Hải quan, đóng – rút, vận chuyển, phân phối… góp phần làm giảm chi phí cho các DN và tăng hiệu quả, lợi nhuận cho DN khi sử dụng dịch vụ, cơ sở hạ tầng ICD/ KCN tại cảng.
   • Phương tiện, dịch vụ tại cảng có đầy đủ trang thiết bị xếp dỡ, vận chuyển sẵn sàng đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng.
  2. Kinh nghiệm quản lý, khai thác ICD, kết nối DN, Cơ quan quản lý của Nhà nước, địa phương
   • TCHN là công ty thành viên (công ty con) của TCT Tân cảng Sài Gòn, đồng thời được sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác và chính quyền địa phương, tỉnh Hà Nam, nên TCHN phát huy được kinh nghiệm quản lý khai thác ICD và hạ tầng KCN, cũng như có mối quan hệ, kết nối chặt chẽ với các DN và cơ quan quản lý.
   • TCHN sẽ được trang bị hệ thống IT, phần mềm quản lý hiện đại, cùng đội ngũ CB –NV được huấn luyện đào tạo, có Kinh nghiệm quản lý, khai thác từ TCT hỗ trợ, góp phần đem lại sự tiện lợi, hiệu quả nhất cho khách hàng, doanh nghiệp.
  3. Hệ thống, chuỗi cung ứng dịch vụ
   Là thành viên trong hệ thống TCSG, nên TCHN được thừa hưởng các lợi thế về cảng biển, kho bãi, phương tiện và mối quan hệ trong toàn hệ thông, trải dài từ Nam ra Bắc, cũng như hỗ trợ từ các đối tác Nước ngoài, các vendor cung cấp dịch vụ khác.
 3. Tổ chức, kỷ luật, an ninh- an toàn
  Là doanh nghiệp chịu sự chi phối, quản lý của TCSG, doanh nghiệp do Quân đội quản lý, nên tính tổ chức, kỷ luật được chấp hành nghiêm, an ninh- an toàn yêu cầu chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh, điều kiện, thời gian.

[ENGLISH]

Tan Cang – Dong Van inland port is managed by Tan Cang – Dong Van Ha Nam JSC, owned by Thanh Dat Company: 39% officially start operation on May 1, 2019. With a capacity of 37,000 TEU/year and the purpose of providing the following services:

Warehouse, bonding, ICD leasing services

Infrastructure leasing industrial park

Customs brokerage services

Exploiting container services

Inland and International Transportation, Transporting goods and containers by rail, road and inland waterway

Multimodal transportation

Tan Cang – Dong Van inland port has the following characteristics:

About geographical location
Geographical location is adjacent to National Road 1A and Phap Van – Cau Gie – Ninh Binh Expressway.
Can connect with the North – South railway, about 500 m from Dong Van – Ha Nam station.
Can connect with inland waterways, through Yen Lenh port – Ha Nam, with a distance of 8 Km
It is about 70Km from Noi Bai International Airport, about 125 Km from Lach Huyen deep-water port.
It is adjacent to Hanoi capital and the center connecting the Northern key economic zone with Thanh Hoa – Nghe An area.
Located in the locations of the most developed industrial parks in Ha Nam and Nam Ha Noi (with the average occupancy rate of industrial parks above 80%).
Capacity
Infrastructure, facilities and services
Having IZ infrastructure with closed ICD, this is the latest model in Ha Nam area and surrounding areas, so it can provide and support many services and procedures in a timely and fast manner for businesses such as warehousing, warehousing, customs procedures, closing – withdrawing, transporting, distributing … contributing to reduce costs for businesses and increase efficiency and profits for businesses when using services and facilities ICD / IZ infrastructure at the port.
Means and services at the port are fully equipped with loading and unloading equipment, ready to meet the needs of customers.
Experience in managing, exploiting ICD, connecting enterprises, State and local management agencies
GDC is a member company (subsidiary) of Saigon Newport Corporation, and is also cooperated closely with partners and local authorities in Ha Nam province, so GDC has been able to develop its management experience in ICD exploitation and industrial park infrastructure, as well as relationships, closely connected with businesses and regulatory agencies.
Techmart will be equipped with IT system, modern management software, with a team of trained and trained staffs with experience in managing and exploiting from GDT to contribute, bringing convenience and efficiency. most effective for customers and businesses.
System, service supply chain
As a member of the TCSG system, TCG inherits the advantages of ports, warehouses, facilities and relationships throughout the system, stretching from South to North, as well as support from Water partners. outside, vendors provide other services.
Organization, discipline, security-safety
As an enterprise under the control and management of TCSG, an enterprise managed by the Army, the organization and discipline are strictly observed, security and safety are strictly required, absolutely guaranteed in every refund. scene, condition, time.

 

Tin Liên Quan