Thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, điều chỉnh thời gian đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1; thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the announcement of additional shares offering to the public at the ratio of 5:1; announced the adjustment of the time of registration and receipt of money to buy shares for the public offering of additional shares.

See details here.

Tin Liên Quan