Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2016

Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2016

Trân trọng kính gửi các quý cổ đông,

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt, trân trọng thông báo tới các quý cổ đông về lịch chốt quyền chi trả cổ tức năm 2016 và thời gian dự kiến chi trả.

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017.

Ngày dự kiến thực hiện: 28/12/2017.

Tin Liên Quan