Thông báo cổ đông: về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Ngày 18/10/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố nghị quyết số 126/2022/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian hoàn thành việc phân phối chứng khoán chào bán thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1. Cụ thể: gia hạn thời gian hoàn thành phân phối chứng khoán ra công chúng thêm 30 ngày (tức hết ngày 29/11/2022). Để tránh nhầm lẫn về thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông, Công ty xin thông tin tới Quý cổ đông cụ thể như sau:

Việc gia hạn thêm 30 ngày theo nghị quyết 126/2022/NQ-HĐQT ngày 18/10/2022 áp dụng cho tổng thể đợt phát hành để Công ty hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến đợt phát hành như tái phân phối quyền mua chưa thực hiện, báo cáo kết quả phát hành và các nghĩa vụ khác với cơ quan quản lý nhà nước.

Việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được thực hiện theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Cụ thể

STTNội dungThời gian
1Thời gian đăng ký mua, nộp tiền muaTừ 3/10/2022 – hết ngày 25/10/2022
2Thời gian chuyển nhượng quyền muaTừ 3/10/2022 – hết ngày 19/10/2022
3Thời gian phân phối số cổ phiếu không đăng ký mua hết;  thực hiện báo cáo kết quả phát hành và các thủ tục khác liên quan đến đợt phát hànhHạn chót 29/11/2022

Như vậy, Nghị quyết này không làm thay đổi thời gian thực hiện quyền đã thông báo cho cổ đông. Để đảm bảo quyền lợi của mình, quý cổ đông/Nhà đầu tư vui lòng thực hiện quyền mua theo thông báo của VSD (hạn chót 25.10.2022).

Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ: Phòng quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Email: Quanhecodong.dtd@gmail.com | Số điện thoại: 08.2742.3136)

Trân trọng./.

Chi tiết mời quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây

Dear Shareholders/Investors,

On October 18, 2022, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced Resolution No. 126/2022/NQ-HĐQT on extending the time limit for completing the distribution of additional securities offered to the public at the rate of 126/2022/NQ-HĐQT. Specifically: extending the time to complete the distribution of securities to the public by 30 days (ie the end of November 29, 2022). In order to avoid confusion about the time of exercising shareholders’ right to buy shares, please see details here

 

Tin Liên Quan