Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu họp

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 20/04/2019

Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính công ty

Đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, Hà Nam

Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Tài liệu họp/ Attachment: Thông báo họp/Invitation    Tài liệu họp/Documents  Các tờ trình đại hội/Agenda

Dành cho cổ đông nước ngoài / For foreign shareholders: click here.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quan hệ cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Hotline: 08.2742.3136 email: quanhecodong.dtd@gmail.com

[Cập nhật tài liệu họp tính đến ngày 17/04/2019]

Kính gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư cập nhật tài liệu họp sửa đổi, bổ sung.

Xem riêng phần bổ sung/sửa đổi mới Download tại đây 

Xem toàn bộ tài liệu đại hội tính đến thời điểm 17/04/2019 Download tại đây

[Translation]

Dear Our Shareholders and Investors

Thanh Dat Investment Development JSC notice the schedule for annual shareholders meeting 2019. Details below:

Time: 7h30AM April 20, 2019

Place: Headquarter of Thanh Dat JSC

Nguyen Thi Dinh street, Phu Ly city, Ha Nam province

Agenda: Discuss and make decisions under shareholders’s meeting permissions.

For the further information, please contact: Investor Relation department. Hotline: 08.2742.3136 email: quanhecodong.dtd@gmail.com

[Update April 17 2019]

Dear our shareholders/investors. There are some changes in documents of general meeting of shareholders 2019.

They are updated in detail below:

View only the changes Download here 

View full version of document April 17, 2019 Download here

Tin Liên Quan