Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tài liệu họp

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 22/04/2022

Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính công ty Đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, Hà Nam

Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quan hệ cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Hotline: 08.2742.3136   Email: quanhecodong.dtd@gmail.com

Chi tiết xem thông báo mời họp xem tại đây
Tài liệu họp tại đây.

[English version]

Dear Shareholders and Investors,

Thanh Dat Investment Development JSC notices the schedule for the 2022 annual general meeting. Details below:

Time: 7h30AM April 22, 2022

Place: Headquarter of Thanh Dat JSC at Nguyen Thi Dinh street, Phu Ly city, Ha Nam province

Agenda: Discussing and making decisions under shareholders’ meeting permissions.

For further information, please contact Investor Relations department.

Hotline: 08.2742.3136  Email: quanhecodong.dtd@gmail.com

Invitation and register form download here

Agenda download here

Tin Liên Quan