Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The first trading day of additional shares.

More details please download here.

 

 

 

 

Tin Liên Quan