Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư của Công ty!
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear our Shareholders/Investers!

Thanh Dat Development Consulting Company would like to announce information about the employee stock ownership issuance of the company
Details please see here.

Tin Liên Quan