THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Bản thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động 2022

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the Notice of issuing bonus shares for employees 2022

For details, please see here.

Tin Liên Quan