Thông báo Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced  changing The 18th bussiness registration

More details please download here.

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan