THÔNG BÁO THÔNG TIN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo thông tin kí kết hợp đồng kiểm toán

Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced information for signing an audit contact

More details please download here.

 

 

 

Tin Liên Quan