THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT về NQ HĐQT số 17/2023/NQ-HĐQT và thông báo về ngày dăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the Board of Directors Resolution No. 17/2023/NQ-HĐQT and notify about the last registration date to exercise the right to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

See details here.

Tin Liên Quan