Thông báo về việc Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng đối với đợt chào bán thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1 và phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo tới quý cổ đông về việc Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng đối với đợt chào bán thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1 và phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Investors/Shareholders,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to inform shareholders of the cancellation of the last registration date for the additional public offering at the rate of 5:1 and the issuance of shares to pay dividends in 2021. .

See details here.

 

Tin Liên Quan