Thông báo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trong toàn Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo tới tất cả đơn vị trực thuộc, các bộ phận, toàn thể CBCNV nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Chi tiết xem tại đây.

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announces to all affiliated units, departments, and all employees to seriously implement this notice.

See details here.

 

Tin Liên Quan