BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4/ 2020 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

BCTC hợp nhất quý 4 xem tại đây.

BCTC riêng quý 4 xem tại đây.

Giải trình BCTC xem tại đây.

 

Tin Liên Quan