Khách sạn và tổ hợp thương mại dịch vụ

Khách sạn và tổ hợp thương mại dịch vụ

Tổ hợp dịch vụ gồm Khách sạn – Bến xe – Cây xăng, thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt, nay là công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Bến Xe Thành Đạt với ví trị thuận lợi khi nằm cạnh tổ hợp 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, kỳ vọng sẽ hoạt động hiệu quả, cung cấp dịch vụ cho người đến thăm khám sau khi 2 bệnh viện trên đi vào vận hành.
– Địa điểm:
+ Đường Lê Duẩn, Phường Liêm Chính, Tp Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
+ Nút giao trung tâm Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam và đối diện 2 bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
– Các dịch vụ chính:
+ Quản lý và khai thác bến xe
Công suất bến xe: 6.600 hành khách khởi hành/ ngày đêm
Sức chứa nhà bến: 1.300 hành khách
Lượng xe trung bình đến/đi: 300 xe/ ngày đêm
+ Tổ hợp thương mại, khách sạn
Nhà điều hành kết hợp dịch vụ và nhà chờ khách (6 tầng diện tích sàn xây dựng 9.865 m2) với 113 phòng nghỉ: (tầng 1, tầng 2 dịch vụ, thương mại, tầng 3.4.5.6 phòng nghỉ.)
+ Cây xăng Thành Đạt
Tổng lượng xăng tiêu thụ khoảng 2.000m3/năm, dầu Diezel khoảng 5.920 m3, dầu nhớt khoảng 800 m3.

[English version]

Hotel, commercial and services complex

The service complex includes Hotel – Bus Station – Gas station, under the management of Thanh Dat Trading and Investment Development Joint Stock Company, now Thanh Dat Ben Xe Trading Service Co., Ltd with a favorable location. when located next to the complex of 2 hospitals Viet Duc and Bach Mai, facility 2, is expected to operate effectively, providing services for visitors after the 2 hospitals come into operation.
– Place:
+ Le Duan Street, Liem Chinh Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province.
+ The intersection of Liem Tuyen, Thanh Liem, Ha Nam centers and opposite 2 Bach Mai Hospitals at base 2 and Viet Duc Friendship Hospital at base 2.
– Main services:
+ Management and exploitation of bus stations
Bus station capacity: 6,600 departing passengers/day and night
Terminal capacity: 1,300 passengers
The average number of vehicles arriving/departing: 300 vehicles/day and night
+ Commercial complex, hotel
The operator combines services and guesthouses (6 floors of construction floor area 9,865 m2) with 113 rooms: (1st floor, 2nd floor, service, commercial, 3.4.5.6 rooms.)
+ Thanh Dat gas station
Total gasoline consumption is about 2,000m3/year, diesel oil about 5,920m3, lubricant about 800m3.

 

Tin Liên Quan