Khách sạn và tổ hợp thương mại dịch vụ

Khách sạn và tổ hợp thương mại dịch vụ

Tổ hợp thương mại dịch vụ tại Thành phố Phủ Lý là dự án bất động sản được thiết kế và xây dựng nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu và hỗ trợ cho người dân Phủ Lý và các địa phương khác khi đến thăm khám tại khu vực Trung tâm y tế của Tỉnh, đặc biệt với 02 bệnh viện đầu ngành là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Tổ hợp thương mại và dịch vụ có địa chỉ đối diện Bệnh viện Việt Đức cơ sở 02 tại Thành Phố Phủ Lý. Tổ hợp nằm trong khu dịch vụ liên hoàn do CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt làm chủ sở hữu như: Bến xe khách trung tâm tỉnh, cây xăng và dịch vụ….

Tổ hợp được đầu tư theo 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn 01: (2019-2020):

+ Giai đoạn 02: (2020 – 2025

[English version]

Hotel, commercial and services complex

The commercial and services complex in Phu Ly city is a real estate project designed and built to meet the needs of Phu Ly residents and other localities when they visit the  Provincial Health Center, especially with 02 leading hospitals: Bach Mai Hospital and Viet Duc Hospital.

The complex is located opposite the Viet Duc Hospital 02 in Phu Ly City, in the continuous service area owned by Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company, such as the provincial central bus station, gas stations, and services…

The complex is invested in 02 phases:

+ Stage 01: (2019-2020)

+ Stage 02: (2020 – 2025)

 

Tin Liên Quan