BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Là hoạt động cốt lõi thứ hai sau xây dựng cơ bản, hoạt động kinh doanh bê tông thương phẩm chiếm tới 25% doanh thu thuần của Công ty. Công ty hiện đang sở hữu 01 trạm trộn bê tông với 02 dây chuyền có công suất khác nhau 60m3/h và 90m3/h. hai dây chuyền này trong năm 2016 đã sản xuất được gần 2.000.000 m3 bê tông thương phẩm thu về gần 77 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh bê tông đang tăng trưởng một cách vượt bậc trong năm 2015 và 2016 khi các dự án đang triển khai của tỉnh đang ngày tăng cả về số lượng lẫn quy mô.

Có thể thấy rõ qua sơ đồ rằng cả doanh thu thuần và lợi nhuận của hoạt động bán bê tông thương phẩm đều tăng đột biến. Nếu như doanh thu tăng hơn gấp đôi thì lợi nhuận thu được cũng tăng 2,5 lần. Để đạt được kết quả trên, Năm 2016 Công ty đã triển khai việc mua sắm các trang thiết bị cần thiết để bổ sung thiết bị trạm trộn, mua sắm mới 03 xe tải tự đổ, 01 xe bơm tự động cùng nhiều xe tải, máy ủi, máy xúc khác. Bên canh đó, Công ty cũng triển khai việc quản lý hiệu quả bằng việc phân cấp phân quyền cho đội quản lý trạm trộn các công việc phù hợp để kịp thời xử lý và chỉ đạo.

Tin Liên Quan