Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của DTD

Ngày 28/6/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

 

– Tên Công ty: CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt

 

– Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 

– Điện thoại: 0351 3850936

 

– Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0700194008 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 1/8/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Tin Liên Quan