Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 22

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 17/08/2021.

Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce the change of the 22st Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on August 17, 2021.

For details, please see here.

Tin Liên Quan