Công bố thông tin về việc “UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu “

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo nhận được xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết thông tin mời Qúy cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Consulting Company would like to announce that it has received the confirmation of the State Certificate of the reported work on the results of the issuance of shares to increase share capital from the source owner.

For more information, please see here 

Tin Liên Quan