DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN ĐẾN VỚI ĐỒNG VĂN III GIAI ĐOẠN II

Tháng 9 năm 2019, giai đoạn 2 của Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III đã chính thức được Thủ tướng Chính Phủ quyết định chủ trương đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn II do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam thi công làm nhà đầu tư.

Mới đây, Tập đoàn Wistrons Đài Loan đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III về việc sẽ thuê 35ha của giai đoạn II. Trong đó Wistrons thuê trực tiếp 23ha, và Wnc – công ty con của Wistron thuê 11ha. Thời gian dự kiến hoàn thành bàn giao đất thương phẩm là 30/04/2020.

[English version]

On September 2019, the second stage of Dong Van III Supporting Industrial Zone was officially decided to invest by the Prime Minister. According to investment policy of the Prime Minister, the infrastructure investment and construction project was conducted by Dong Van III Industrial Zone Infrastructure Development Investment Joint Stock Company in Ha Nam province.
Recently, Taiwan Wistrons Group signed a memorandum of understanding with Dong Van III Industrial Zone Infrastructure Development Investment Corporation to lease 35ha of second stage. In which Wistrons directly leases 23ha, and Wnc – subsidiary of Wistron leases 11ha. The estimated time for completing to hand over  the commercial land is April 30, 2020.

 

 

 

Tin Liên Quan